Korridori VIII Pan-Evropian — një nga dhjetë korridoret e trafikut pan-evropian dhe lidh Detin Adriatik me Detin e Zi nëpërmjet Shqipërisë, Maqedonisë dhe Bullgarisë. Rruga kryesore e Korridorit VIII Pan-Evropian është: Bari – Durrës – Tiranë – Elbasan – Strugë – Kërçovë – Gostivar – Tetovë – Shkup – Kumanovë – Kriva Pallankë – Qyustendil – Sofje – Plovdiv – Burgas.