NP HRVM- INFRASTRUKTURA
MIRË SE VINI NË WEB-FAQEN ZYRTARE TË PËR NE
Qëndroni të përditësuar me postimet dhe lajmet tona më të fundit INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK
RRJETI HEKURUDHOR POSTIMET E FUNDIT ORARI
Mësoni më shumë rreth projekteve të Korridorit 8 dhe Korridorit 10 PROJEKTE DHE AKTIVITETET PROJEKTET
vozen-red---alb
mreza---alb
proekti-alb
BANER-environment

Për infrastrukturën e Hekurudhave të Maqedonisë

Në vitin 1873 përfundoi ndërtimi i seksionit të linjës së parë hekurudhore në Maqedoni dhe më 9 gusht të po këtij viti, treni i parë që mbërriti nga Selaniku u mirëprit solemnisht në Shkup. Në atë kohë ishte mjeti më modern i transportit dhe u krijuan kushtet që Maqedonia të lidhej me rrjetin hekurudhor të Evropës Qendrore dhe Perëndimore dhe bashkë me këtë të vinte në kontakt më intensiv me kulturën evropiane.

Menjëherë pas fillimit të linjës Selanik – Shkup, në vitin 1874, Shkupi u lidh me një linjë hekurudhore me Mitrovicën e Kosovës. Hapja e linjës së parë në Serbi (1884) nga Beogradi në Nish dhe shtrirja e saj nga Nishi në Vranjë (1886) linja Selanik-Shkup u shtri në atë kohë deri në kufirin turko-serb, kështu që në vitin 1888 u vendos një lidhje. ndërmjet hekurudhës maqedonase dhe rrjetit hekurudhor qendror dhe perëndimor në Evropë (vazhdim)

Lajmet dhe aktualitetet

Hekurudhat
e Maqedonisë
Infrastruktura

0
Vjet Еkzistencë
0
Punëtorë të Punësuar