Historia e Hekurudhave në Maqedoni

Në vitin 1873 përfundoi ndërtimi i seksionit të linjës së parë hekurudhore në Maqedoni dhe më 9 gusht të po këtij viti, treni i parë që mbërriti nga Selaniku u mirëprit solemnisht në Shkup. Në atë kohë ishte mjeti më modern i transportit dhe u krijuan kushtet që Maqedonia të lidhej me rrjetin hekurudhor të Evropës Qendrore dhe Perëndimore dhe bashkë me këtë të vinte në kontakt më intensiv me kulturën evropiane.
Menjëherë pas fillimit të linjës Selanik – Shkup, në vitin 1874, Shkupi u lidh me një linjë hekurudhore me Mitrovicën e Kosovës. Hapja e linjës së parë në Serbi (1884) nga Beogradi në Nish dhe shtrirja e saj nga Nishi në Vranjë (1886) linja Selanik-Shkup u shtri në atë kohë deri në kufirin turko-serb, kështu që në vitin 1888 u vendos një lidhje. ndërmjet hekurudhës maqedonase dhe rrjetit hekurudhor qendror dhe perëndimor në Evropë.
Në periudhën nga viti 1916 deri në vitin 1922, u ndërtuan hekurudhat me rreze të ngushtë:

• Gradsko – Prilep – Manastir
• Shkup – Gstivar – Kërçovë – Ohër – Tasmorunishtë

Në periudhën para Luftës së Dytë Botërore, për shkak të zhvillimit ekonomik në rajon, janë ndërmarrë shumë aktivitete për ndërtimin e rrjetit hekurudhor. Gjatë asaj periudhe janë vënë në qarkullim hekurudhat e mëposhtme:

• Veles – Koçan më 25.08.1926
• Prilep – Manastir më 07.04.1931
• Veles – Prilep më 20.01.1936

Gjatë Luftës së Dytë Botërore, punëtorët hekurudhor morën pjesë aktive në lëvizjen çlirimtare të Maqedonisë. Gjatë luftës, një pjesë e madhe e hekurudhave, urave hekurudhore dhe tuneleve u shkatërruan plotësisht ose pjesërisht nga armiku gjatë tërheqjes së tyre.
Pas çlirimit në vitin 1944 u krijua Drejtoria e Hekurudhave në Maqedoni, e cila kishte për detyrë të rindërtonte hekurudhat, urat dhe tunelet e shkatërruara dhe t’i bënte ato të gatshme për qarkullim të rregullt.
Paralelisht me ato aktivitete filloi edhe ndërtimi i linjave të reja hekurudhore, përkatësisht:

• Linja hekurudhore Shkup – Gostivar u hap më 25 maj 1952
• Hekurudha Kumanovë – Beljakovci u hap në vitin 1956
• Hekurudha Bakarno Gumno – Sapotnica u hap në vitin 1957
• Linja Gostivar – Kërçovë me degën Zajas – Taymishte është hapur më 29.11.1969.
• Kryqëzimi hekurudhor i Shkupit dhe stacioni i ri i udhëtarëve Shkupi u hap më 27.07.1981

Organizata e punës e themeluar në vitin 1944 si “Drejtoria për Hekurudhat në Maqedoni” është transformuar dhe riorganizuar gjatë gjithë kohës së ekzistimit të saj në përputhje me ndryshimet ligjore në R. Maqedonia.
Në vitin 2007, PE Hekurudhat e Maqedonisë u transformua dhe u nda në dy kompani: PE Hekurudhat e Maqedonisë Infrastruktura dhe Hekurudhat e Maqedonisë Transport AD.
Infrastruktura hekurudhore, si e mirë me interes të përgjithshëm për Republikën, është pronë e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe mbi të nuk mund të fitohet e drejta e pronësisë.

Ndërmarrja publike për infrastrukturë hekurudhore Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut-Shkup, si menaxher i infrastrukturës, miraton qasjen në infrastrukturën hekurudhore për të cilën transportuesit lidhin marrëveshje me menaxherin e infrastrukturës.

Sot NP HRVM Infrastructura është anëtare e Unionit Ndërkombëtar të Hekurudhave (UIC), anëtare e Komunitetit të Menaxherëve të Infrastrukturës Evropiane dhe Kompanive të Transportit Hekurudhor (CER), si dhe anëtare e Organizatës Evropiane të Menaxherëve të Infrastrukturës (RNE).