Korridori X – një nga korridoret pan-evropiane të trafikut. Shtrihet midis Salzburgut në Austri dhe Selanikut në Greqi. Korridori kalon nëpër Austri, Slloveni, Kroaci, Serbi, Maqedoni dhe Greqi. Ka katër degë: Xa, Xb, Xc dhe Xd.

Наслов
No Packages Found