Одржувањето на (железницата) пругата е вистински предизвик