Денот на Македонски Железници 9 април ќе им остане во долго сеќавање на повеќе од 25 ново вработени во ЈП МЖ-Инфраструктура бидејќи го решија проблемот со нивното вработување односно  добија решениа за работа. 

Скопје, Куманово, Липково, Тетово, Јегуновце , Гостивар, Кичево се дел од град