ЈП ЖРСМ Инфраструктура –Скопје ги известува граѓаните дека  поради изведување на електромонтажни работи на сигнално сигурносните постројки, односно монтажа на бројачи на осовини, автоматскиот пружен блок помеѓу станиците Куманово – Романовци  ќе биде исклучен  од редовна  работа  во период од 07.05.2024 година  до ден 27.05.2024 година.

Патните премини  во с. Превој,  во с. Липково   и патниот премин во Романовци-Брзак ќе бидат исклучени од работа.

 

Сообраќајот на горенаведените патни премини ќе се одвива во согласност со постоечките сообраќајни правила и прописи во случај кога патните премини не работат.