Развојот на Евро – Балканските  железнички коридори е значаен фактор за унапредување на соработката меѓу земјите од Балканот. Ова беше истакнато од учесниците на првата Регионалната  Конференција во железничкиот сектор која се одржува во Охрид под покровителство на ЈП Македонски Железници –И