Со заемот од ЕБОР треба да се реализира ремонтот на железничката пруга од Коридорот 10 во Република Македонија на делницата НОГАЕВЦИ-НЕГОТИНО на должина од 30 993м.

Вкупната цена на ремонтот е 9 399 755,19 Евра.