Со финансиски средства добиени како кредит од Светската банка за подршка на одржувањето на инфраструктурните уреди и постројки, ЈП МЖ Инфраструктура започна со обнова на возниот парк и купи две сервисни теренски возила .

Целокупната работа како теренска така и административн