ЈП Македонски Железници Инфраструктура после немилите настани на патните премини на пругите во Македонија почна да снима и мониторира  критични премини преку железничките пруги.
Снимка за востановеното  непочи