И З В Е С Т У В А Њ Е

Возот број 335 кој сообраќа на релација Белград –