Сакаме да ја известиме јавноста дека  е завршена поправката на  поставната справа за полубраници и столб за светлосна и звучна сигнализација на патен премин   ПП ПБЕ-1

( кванташки пазар)  на  км 445+317 помеѓу станица  Маџари и станица Скопје патничка.

Патниот премин е пуштен во редовна работа на  23.11.2023 година  во 13:00 часот.