УПРАВЕН ОДБОР

1. Софија Ристова – Претседател
2. Валентина Ивановска – Зам. претседател
3. Касам Демири – член

 

НАДЗОРЕН ОДБОР

1. Хермина Николовска – Претседател
2. Мухамет Исмаили – Зам.претседател
3. Силвана Крстовска – член