Македонски Железници Инфраструктура во соработка со ЕБРД минатата година започна и реализира студија за енергетска ефикасност.