Почитуван Вицепремиер и  Министер за финансии, Зоран Ставрески 

 
Почитуван Министер за транспорт и врски, Миле Јанакиски 
 
Почитуванa Сју Барет,  Директор за транспорт на ЕБОР 
 
Почитувана Анка Јонеску, Претставник на ЕБОР во