Заврши изградбата на осигурување со сигнално-сигурносни уреди на
            седум патни премини на пругата Велес – Битола .
Овој проект е реализиран со опрема набавена дел од сопствени средства ,а еден дел од предхордно набавена опрема . Изградбата е финансирана од буџетот