Во деновите што следуваат,  ЈП Македонски Железници Инфраструктура управувано од “дечкото” Ирфан Асани ќе му врачи благодарница “за посебна заслуга ”, на експертот по железничкиот систем Бранко Героски, затоа што господинот експресно ги “утврдил” причините поради кои дошло до вчер