Во периодот од 21 до 23 февруари 2018 година, директорот на ЈП Македонски Железници Инфраструктура – Скопје, г-дин Ирфан Асани, учествуваше на Шестиот меѓународен самит за железници што се одржа во Прага, Чешка. 

Самитот беше посветен на развивање на железничката инфраструктура и транспор