Duam t’i njoftojmë të gjithë personat e interesuar se shpallja do të hapet për aplikim prej 16.11.2023 deri më 04.12.2023, do të vazhdohet për dy ditë për shkak Vendimit të Qeverisë së RMV të miratuar më 14.11.2023 sipas të cilit  të gjithë të punësuarit në administratën shtetërore dhe publike në territorin e Qytetit të Shkupit më 29 nëntor do të punojnë 12:00 ora, ndërsa 30 nëntori 2023 do të jetë ditë jopune.

 

Јавен оглас бр. 6-2023 alb

Пријава за вработување за оглас бр.6-2023