Македонски железници после повеќе од 30 години ќе добие нова зградата.  

На третиот јавен повик за изградба на деловните простории на Јавното претпријатие Македонски железници-Инфраструктура пристигна една понуда за која во рок од 5 дена ќе се направи извештај, по кој ќе следи потпишува