Посетата на почесниот конзул на Македонија во Јапонија Matsatake Matsuda на ЈП МЖ ИНФРАСТРУКТУРА представува почеток за остварување на иницијативата за соработка помеѓу Македонските и Јапонските Железници.

Целта на оваа средба е воспоставување на соработка која би се одвивала во сите полиња од з