Одлуки за извршен и неизвршен избор за вработување

Одлуки за ИЗВРШЕН ИЗБОР на кандидати по јавен оглас Одлуки за НЕИЗВРШЕН ИЗБОР на кандидати по јавен оглас