Јавното претпријатие за железничка инфраструктура, Железници на Репунлика Северна Македонија објавува оглас за вработување.

Огласот и пријавата за пријавување може да ги превземете во линковите подолу.

јавен оглас – даватели на јавни услуги – 2021

Јавен оглас-помошно технички лица- 2021

јавен оглас – даватели на јавни услуги – 2021 (ALBANSKI)

Јавен оглас-помошно технички лица- 2021 (ALBANKSI)

PRIJAVA ZA VRABOTUVANJE (1)