Јавен оглас бр.230/2022 за вработување на 7 јавни службеници од Група 1, Подгрупа 2 на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија.

Да потенцираме дека овој оглас оди преку Агенцијата за администрација и се аплицира електронски на нивната веб страна.

 

230_2022 – Јавно претпријатие за железничка инфраструктура – Железници на Република Северна Македонија (2)

230_2022 – Ndërmarrjen Publike për Infrastrukturë Hekurudhore – Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut (1)