УПРАВЕН ОДБОР

1. Софија Ристова – Претседател

2. Валентина Ивановска – зам. Претседател

3. Марјан Мишовски- член

4. Андреа Станојковски – член

5. Касам Демири – член

 

НАДЗОРЕН ОДБОР

1.Драги Колески- Претседател

2.Хермина Николовска – зам.Претседател

3.Сали Салиевски – член

4.Катерина Аврамовска – член