Infrastruktura hekurudhore PE Hekurudhat Maqedonase Shkup zotëron një Rrjet të Integruar Telekomunikues për nevojat e veta dhe jep me qira linjat dixhitale të një rrjeti të integruar telekomunikues për përdoruesit e jashtëm. Shuma e çmimeve për marrjen me qira të objekteve është dhënë në tabelën më shumë shkarkoni mbushjen pdf.

VENDIMI

Shuma e çmimit për marrjen me qira të kapaciteteve në linjat dixhitale në rrjetin e integruar telekomunikues të NP për infrastrukturën hekurudhore Hekurudhat Maqedonase-Shkup përcaktohet si më poshtë:

a) IP Metro Ethernet – Shërbimi (më shumë në skedarin pdf)

b) Kapacitetet e rrjetit SDH – Shërbimi, (më shumë në skedarin pdf)

Shkarkoni Odlukaceni …

Shkarko