Почитувани,

По добиено задолжение од Владата на Република Северна Македонија, а согласно одредбите од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, објавуваме дека во нашата институција нема именувања и разрешувања.
Воедно ја известуваме јавноста дека сите пост