Во среда и четврток на 26 и 27 Ноември 2014 година   директорот на ЈП Македонски Железници Инфраструктура – Скопје, Ирфан Асани и другите учесници на регионалната железничка конференција на тема Развојот на Евро – Балканските  железнички коридори ќе одржат прес конференција на која ќе информи