Денес се отворија  понудите за избор на најповолен изведувач за реконструкција на делницата од Коридорот 8 помеѓу Куманово-Бељаковци во должина од 30 километри.