Одржувањето на (железницата) пругата е вистински предизвик. Вчерашните дождови предизвикаа штета на неколку делови од железничката траса на коридорот 10. Поправката е завршена во рок од два часа и продолжуваме со сообраќај.
Голема почит за работниците на железницата кои во секое време се подготвени да интервенираат
.