На ВЕБ страната на ЕБОР објавен е огласот за избор на консултант за изработка на методологија за пристап кон железничката инфраструктура  expression of interest . Подетални информации можете да добиете на следниот линк