На веб страната на ЕБРД www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn…..html објавена е поканата за предквалификација за изградба на железничкиот коридор 8 – фаза 2 од Бељаковци до Крива Паланка која ке трае до 07.07.2016 година.

Поканата се однесува за сите фирми, компании и здружувања од сите земји односно има  меѓу