Македонија беше домаќин на конференција за посебни пратки во железничкиот сообраќај, што се одржува во организација на Меѓународната унија на железниците (УИЦ). 

Учесниците на конференцијата, членки на работната група 502 на УИЦ, ги анализираа состојбите со превозот на посебните пратки, к