Генералниот Директорот  на  Јавното претпријатие Македонски железници Инфраструктура, Ирфан Асани. присуствува на меѓународната конференцијата за напредокот на безбедноста на железничкиот сообраќај која се одржува во Салцбург Австрија. 

Oваа конференција е една од поважните од