На првиот самит за култура на безбедност во железничкиот сектор кој се одржа во Дубровник Хрватска и организиран од европската агенција за железници, Јавното претпријатие Македонск