Генералниот директор на Јавното претпријатие Македонски Железници Инфраструктура, Ирфан Асани со своите соработници а придржуван од македонскиот амбасадор во Јапонија Андриана Цветковиќ, прв пат во историјата на македонските железници ја посетија  јапанската железничка компанија East Japan Railway Company.