Ангажирање на консултантска куќа за изработка на детален дизајн, тендерски документи и поддршка во процес на избор, за втора делница од коридор 8, Бељаковци – Крива Паланка, проект финансиран од ЕБРД. Детални информации на следниот линк:

http://www.ebrd.com/english/pages/workingwithus/procurement/notices/csu/31072012.shtml