Невистинити се тврдењата на Државната комисија за спречување на корупцијата и нејзиниот претседател дека Македонски Железници Инфраструктура се финансиери или донатори на политичка партија , односно на <