Во врска со  настанатата ситуација со железничкиот мост на Црна Река кај локалитетот Стоби, сакаме ја  информираме јавноста дека на терен се излезени екипи на ЈП ЖРСМ Инфраструктура, професори од градежен факултет, експерти и стручни лица од областа и истите вршат увид на моменталната ситуација по што ќе се одлучи како најсоодветно и најбрзо да се постапи за да се воспостави непречено функционирање на железничкиот сообраќај.

ЈП ЖРСМ Инфраструктура