Скопје, 15 октомври 2014 (МИА) 

– Каква е состојбата на македонските пруги од аспект на обезбедени услови за побрзо движење на возовите и безбедност?  

Генерално состојбата на пругите била различна, во смисла на тоа што до 2011 година на пругите не се работело речиси ништо за одржување