Поради  поправка на  поставна справа на полубраници и столб за светлосна и звучна сигнализација  на патен премин  ПП ПБЕ-1 ( кванташки пазар)  на км 445+317 помеѓу станица  Маџари и станица Скопје патничка,  истиот ќе биде исклучен од редовна работа.

Исклучувањето ќе се случи на 20.11.2023 година, во 8 часот и ќе трае до негово отповикување односно до целосно завршување на работите.

За време на исклучувањето на патниот премин  ПБЕ-1 ( кванташки пазар)  на км 445+317   ќе се применуваат важечките сообраќајни правила и прописи на ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје, односно машиновозачот ќе го запре возот на патниот премин, ќе го обезбеди истиот и потоа продолжува со возење.

Учесниците во патниот сообраќај треба да ги почитуваат сообраќајните знаци на патната сигнализација ( Андреев крст и знакот  СТОП ).