Менаџерски тим на ЈП ЖРСМ – Инфраструктура

 

Директор – Хари Локвенец

Тел.: ++ 389 (0)2 23227 903

E-mail: info@mzi.mk

 

Пом.директор за Општи работи – Невзат Мамути

Тел.: ++ 389 (0)2 2449 808

E-mail: nevzat.mamuti@mzi.mk

Пом.директор за економски и финансиски работи – Димитрула Ацевска

Тел.: ++389 (0)2 2449 740

E-mail: d.acevska@mzi.mk

Пом.директор за човечки ресурси – Цена Поповска,

Тел.: ++ 389 (0)2 2449 838

E-mail: c.popovska@mzi.mk

Пом.директор за сообраќај – Ивица Алексовски

Тел.: ++ 389 (0)2 2449 110

E-mail: i.aleksovski@mzi.mk

Пом.директор за пруги – Владимир Трајковски

Тел.: ++389 (0)2 2449 740

E-mail: v.trajkovski@mzi.mk

Пом.директор за електротехнички постројки – Дритон Руси

Тел.: ++389 (0)2 2449 740

E-mail: d.rusi@mzi.mk