Генерален Директор

ХАРИ ЛОКВЕНЕЦ

Роден на 25.2.1970 во Прилеп. Македонец.
Доктор на технички науки, Електротехнички факултет, УКИМ, Скопје.