Директор

М-р Зоран Трифуновски

 

М-р Зоран Трифуновски има завршено Факултет за физичка култура  при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во  Скопје.

Магистрирал  на Универзитет за Туризам и менаџмент во Скопје, Економски факултет, и се стекнал со титула магистер по Економија.

Во периодот од 2002 до 2013 година работи во Министерството за внатрешни работи извршувајќи задачи на повеќе високи позиции.

Од 2014 до 2017 година работи како консултант во повеќе компании, а од 2018 до јуни 2023 години работи во  Македонски Телеком АД.

Од 8 јуни 2023 година е назначен за Директор на ЈП ЖРСМ Инфраструктура.

Зборува англиски и српско- хрватски јазик.

Директор

Зоран Трифуновски