ЈП Македонски Железници Инфраструктура – Скопје Ве информира дека заради честите кражби на витални делови од системот за осигурување на патните премини со што се нарушува безбедноста во одвивањето на железничкиот сообракај. 

Затоа, почнувајки од 12.04.2017 година, ЈП Македонски Железни