Координирање и заеднички настап пред меѓународните фондови на ЈП МЖ инфраструктура – Скопје и Албанските железници за обезбедување средства за железничко поврзување на Македонија и Албанија, односно изградба на пругата Кичево-Лин предвидува Меморандумот што денеска во Скопје го потпишаа директорит