Неточни се информациите дека железничкиот сообраќај Скопје-Велес-Гевгелија е во прекин.

Екипите на ЈП Македонски Железници- Инфраструк