Директорот  на  Јавното претпријатие Македонски железници Инфраструктура, Ирфан Асани присуствува на Генералното собрание на Европската железничка мрежа (RNE) која се одржуваа во Виена, Австрија. 

Асани во рамките на овој собир се сретна  со голем број надиректори на европските же