Во насока на меѓународно промовирање и етаблирање на добрата соработка на ЈП МЖ Инфраструктура и  Турските железници , во периодот од 09-11септември 2014година, 

Директорот на ЈП МЖ Инфраструктура престојуваше во работна посета на Анкара на покана на Генералниот Директор на Турските железн