Железничката станица Скопје , која беше пуштена во употреба пред точно 31 година, во тоа време представуваше најмодерен сообраќаен центар не само во Македонија туку и пошироко на Балканот.Станицата низ која поминуваа дневно 70 воза и околу 7.000 патници со својот специфичен изглед, градба и функционалност